Match

Wil jij de juiste persoon op de juiste plek krijgen?

Als organisatiespecialist/ lijnmanager en staffunctionaris met meer dan 25 jaar ervaring in de facilitaire dienstverlening help ik jouw organisatie om slagvaardig te zijn waar nodig is. Bij een verandertraject of in geval van het versterken van een team kan externe hulp noodzakelijk zijn om de missie succesvol te laten slagen. AIT Facilitair ondersteunt in het volgende om de  top te bereiken: 

Strategie & Beleid

Ondersteuning bij het identificeren van maatschappelijke thema’s binnen jouw organisatie. Zoals :

  • Wat wil je en waar sta je als organisatie voor?
  • Duurzaamheid meer onderdeel van je bedrijfsvoering laten zijn.

Prestatie
verbetering

Realisatie van een hogere (top)kwaliteit tegen lagere kosten, waarbij de focus ligt op het maken van kengetallen en benchmarks. Mijn expertise zit in het vinden van maatwerkoplossingen tussen systeem/techniek en mens.

Team
ontwikkeling

Om goed te kunnen functioneren moet een rol bij de persoon passen en omgekeerd. De zakelijke dienstverlening is veelal geen wetenschap en vanuit dat oogpunt vind ik het belangrijker “wie je bent, dan wat jij (al) kan”. Ik ben er van overtuigd dat iedereen een talent heeft. Om meerwaarde te creëren is het belangrijk om dat talent goed te benutten en onderdeel van de ontwikkelcurve te laten zijn. Als je daarop kan faciliteren dan zal dat versterken. 1+1 zal dan altijd meer dan 2 zijn…


Zo gaan we van start:

Voorafgaand neem ik uitvoerig de tijd om te bepalen hoe we de meerwaarde voor jouw organisatie kunnen creëren. We gaan dan ook voor meer dan alleen de juiste persoon op de juiste plek. Om dat te realiseren achterhalen we de vraag achter de vraag. Daarmee krijgen we de belangen van alle betrokkenen scherp en helder in beeld. Uiteindelijk kunnen we samen oplossingen bewerkstelligen die ook op langer termijn het beste effect hebben. Perfecte synergie toch? 

Wil jij dat ook?
Laten we samen bouwen aan de toekomst.